Şenpazar

Şenpazar, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz bölümünde yer almaktadır.

Kastamonu il merkezine 97 km mesafede olup, il merkezinin kuzeybatısında kalan ilçenin Karadeniz'e uzaklığı 58 km dir. Şenpazar ilçesi Cide ilçesi'nin 23 Km. güney kısmında, Azdavay ilçesi'nin 18 Km. kuzeyinde yer almaktadır. Doğusu Doğanyurt ve Azdavay ilçesi, Batısı ve Kuzeyi Cide ilçesi, Güneyi ise, Azdavay ilçesi ile çevrili olup, yüzölçümü 250 km2'dir. İlçe merkezi ve çevresi yüksek sıra dağlarla çevrili bir plato üzerinde kurulmuş etrafında ise yer yer yüksek tepelere rastlanmaktadır. Genel olarak dağlık bir durum arz ettiğinden, geniş ovaları yoktur. Vadiler arasında ufacık ovalar görülmektedir. Önemli bir akarsuyu yoktur. Kış mevsimi yağışlı olup, çok kar yağar.

İlçenin dört tarafı ormanlarla kaplı bir yerleşim ünitesidir. Ortasından Şenpazar çayı geçmektedir. Halkın geçim kaynağı çiftçilik ve orman işçiliğidir.

Şenpazar İlçesinin yerleşim birimi yaklaşık olarak 1700'lü yıllarda kurulduğu bilinmektedir. Ancak bu konuda çeşitli rivayetler oluşmuştur. Bu rivayetlerin bir kısmında ve çevrede bulunan kerpiç yapı ve mezarlık kalıntılarından hareketle, Şenpazar'ın Bizans dönemine uzandığı fikri ağır basmaktadır. Buradan yola çıkarak tarihi süreç içerisinde Bizans, Selçuklu ve Osmanlılar tarafından yurt edinilen Şenpazar ile ilgili önemli bir tarihi kalıntı ele geçirilememiştir. Fakat değişmeyen ve halk arasında şüphe edilmeyen bir şey var ki; o da ilk yerleşim alanının bu gün ilçeye bağlı olan “Kuztekke” olarak bilinen mahallenin olduğu yer olmasıdır.

Rivayetlerin birine göre, çok eski dönemlerde bu gün Kuztekke olarak bilinen mahallede Tekkeşin adında Şeyhlerin bir araya geldiği bir tekke varmış. Bu sebeple bu tekkenin bulunduğu yere Tekke Mahallesi denilmiş. Burası sabah güneşini geç aldığından da “Kuz” eklenerek Kuztekke adı konulmuş. İlçemizin merkezi bu köyden gelmektedir.

Diğer bir rivayete göre ise, Candaroğulları zamanında Buhara'dan (Orta Asya) 1309 yıllarında Şir Ali Bani adında bir şeyh göç ederek Tekke adı verilen mahalleye yerleşmiştir. Bu köyün bu tarihten itibaren Şeyh Şir Ali Bani ve beraberindekiler tarafından kurulduğu ve nüfusunun da bunlardan türediği söylenmektedir. İşte Şir Ali Bani'nin mahallesini oluşturan yere Şeyh Şir Ali Bani'nin şehri veya şehir kuran manasına “Şehribani” adı verilmiştir. Daha sonra Şehribani isminin halk arasında “Şarabana” olarak telaffuz edildiği ve 1948-1950yılları arasında İl Genel Meclisi tarafından “Şarbana” olarak belirlendiği bilinmektedir.

İlk olarak “Şehribani” daha sonra ise halk arasında “Şarabani veya Şarbana” biçiminde söylenen ilçe adı 1968 yılında “Şenpazar” olarak resmileşmiştir. 1954 yılında nahiye olmuş, 1974 yılında Belediye teşkilatı kurulmuş olup; 1987 yılının Mayıs ayında ise ilçe olmasına karar verilmiştir.

Şenpazar bucak olarak kurulduğu 1954 yılından itibaren yöresinde bulunan 50 civarında köyün ticaret merkezi görevini üstlenmiştir, bunların yiyecek giyecek ve buna benzer ihtiyaçlarının temin edildiği bir ticaret merkezi olma fonksiyonunu uzun yıllar devam etmiştir.  

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !